Visie en Missie


Centrale vraag
Hoe vertel je over je leven met een beperking en/of een maatschappelijke achterstand?

Visie
In een maatschappij zijn de kansen onevenredig verdeeld, terwijl de individualisering en het beroep op de zelfredzaamheid alsmaar toenemen. Daardoor dreigt uitsluiting en die kans loopt ieder mens. Want het kan iedereen overkomen dat je om welke reden dan ook je kansen in de maatschappij ziet verdampen als sneeuw voor de zon. En dan wil je maar één ding: waardering voor wie je bent als mens.

Missie
Theaterwerkpaats SMIT legt de regie weer in jouw handen en helpt je bij een theatrale vertaling van jouw verhaal en dat van lotgenoten. Je toont aan een breed publiek wat mentale, lichamelijke, financiële en/of sociale tegenslag teweegbrengt. Samen streven we naar positieverbetering van de groep in het algemeen en van het individu in het bijzonder. Via spelplezier, (h)erkenning  en het benutten van persoonlijke kwaliteiten, werken we aan empowerment en wederzijds begrip.

Theaterwerkplaats SMIT is een stichting voor en door ervaringsdeskundigen.