‘Wij worden niet gehoord’


01-poster-we-worden-niet-gehoord-1Hoe is het om slechthorend te zijn? Waar lopen slechthorenden tegenaan in de maatschappij en hoe ziet hun dagelijks leven er uit?

‘Sorry, ik kan je niet goed verstaan, ik ben doof aan één oor.’
‘Kun je in dit oor praten?’

Uiteraard willigen de meeste horende mensen dit verzoek in. Helaas zijn ze het vaak ook na 5 minuten alweer vergeten. Wat doe je dan? Nogmaals op je goede oor wijzen? Of laat je de ander maar kletsen?

Jij hoort het slecht, maar zij zien het niet aan je. Een slechthorende moet dubbel zo hard werken om aan een gesprek deel te kunnen nemen.
Is de positie ten overstaan van de andere gesprekspartners goed?
Zijn de lippen van de gesprekspartner(s) goed zichtbaar?
Wat vertelt de mimiek van de gesprekspartner?
Klopt wat je hebt gehoord ook met wat er is gezegd?

Eveline heeft Theaterwerkplaats SMIT benaderd om haar verhaal, en dat van andere slechthorenden, te verwerken in een theatervoorstelling.

De voorstelling is mogelijk gemaakt door:
Fonds 1818, Gravin van Bylandtstichting, Janivo Stichting, VSBfonds